İnan, B., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bakkaloğlu, H., & Yalçın, S. (2020). Turkish adaptation and validity-reliability study of the revised Social Communication Checklist for children wıth autism spectrum disorder. Journal of Early Childhood Studies, 4(1), 172-196. doi: http://dx.doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041193

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., & Yılmaz, B. (2019). Quality of inclusive preschool classrooms: Predictive variables. Education and Science, 44(199), 223-238. doi: 10.15390/EB.2019.7839

Ökcün Akçamuş, M. Ç., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., & Bahap Kudret, Z. (2019). The validity and reliability study of the Repetitive Behavior Scale-Revised-Turkish Version in autism spectrum disorder. Anatolian Journal of Psychiatry, 20(Supplement 1), 65-72. doi: 10.5455/apd.42649

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., & Özbek, A. B. (2019). Examining social acceptance levels of children with special needs and typical development in preschool classrooms. Elementary Education Online, 18(2), 521-538. doi: 10.17051/ilkonline.2019.562011

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, S., & Atalan, D. (2019). Factors predicting the development of children with mild disabilities in inclusive preschools. Infants & Young Children, 32(2), 77-98. DOI: 10.1097/IYC.0000000000000137

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2018). Beneficial effects of inclusive preschools on the home environments of young children with and without disabilities. Early Child Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2018.1539842

Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2018). School adjustment of children with and without special needs in preschool classrooms. Elementary Education Online, 17(2), 580-595. doi: 10.17051/ilkonline.2018.418906

Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun Könez, N., & Yalçın, G. (2018). What do the research about preschool inclusion in Turkey tell us? Inonu University Journal of the Faculty of Education, 19(1), 119-150. doi: 10.17679/inuefd.302031

Sucuoğlu, N. B., & Bakkaloğlu, H. (2018). The quality of parent-teacher relationships in inclusive preschools. Early Child Development and Care, 188(8), 1190-1201. http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1261124.

Sucuoğlu, N. B., & Demir, Ş. (2018). Yeterlik İndeksi: Özel gereksinimli küçük çocukların gelişimsel işlevlerinin değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 223-238.  Doi: 10.17051/ilkonline.2018.413759

Laçin, E., Guldenoğlu, B., & Kargın, T. (2018). Examining the morphological awareness of deaf Turkish readers. Kastamonu Education Journal, 26(3), 653-660.

Özbek, A. B., & Ergül, C . (2018). İlkokul 4. sınıf ders kitaplarının okunabilirliklerinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 653-668. Doi: 10.17860/mersinefd.398401

Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit oyun jestler ile sözcük dağarcığının ilişkisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 673-684.

Bakkaloğlu, H., Altındağ Kumaş, Ö., & Aykaç, P. N. (2017). How do teachers and independent observers assess the quality of inclusive preschool classrooms? Inonu University Journal of the Faculty of Education, 18(3), 229-249. doi: 10.17679/inuefd.303060

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2017). Examination of in-classroom transitions in inclusive preschool classrooms. Early Child Development and Care, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004430.2017.1345891

Ökcün-Akçamuş, M. Ç, Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B., & Alak, G. (2017). Examination of the relationship between gestures and vocabulary in children with autism spectrum disorder at different language stages. Early Child Development and Care, Doi: 10.1080/03004430.2017.1344233.

Sucuoğlu, N. B., Bayraklı, H., Karasu, F. İ., & Demir, Ş. (2017). The preschool classroom management and inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 9(2), 66-80.

Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017). Bağlamsal Değerlendirme Envanteri: Otizmli bireylerin problem davranışlarının bağlamsal değişkenleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(2), 209-224.

Altındağ, Ö., & Ergül, C. (2017). Examination of addition and subtraction performances of students with and without learning disabilities. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 1-15. Doi: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.03.016-

Altındağ, Ö., & Ergül, C. (2017). Öğrenme güçlüğü ve matematik güçlüğü yaşayan öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemlerindeki hatalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 167-190.

Ergül, C., Akoğlu, G., Karaman, G., & Sarıca, D. (2017). Anasınıfında uygulanan etkileşimli kitap okuma programının sonraki okuma becerilerine etkisi: İzleme çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 191-219.

Ergül, C., Sarıca, D., Akoğlu, G., & Karaman, G. (2017). The home literacy environments of Turkish kindergarteners: Does SES make a difference? International Journal of Instruction, 10(1), 187-202.

Cavkaytar, A., Acungil, A. T., & Tomris, G. (2017).  Effectiveness of teaching cafe´ waitering to adults with intellectual disability through audio-visual technologies. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 52(1), 77-90.

Çiçek, D., Baydik, B., & Okvuran, A. (2017). Yaratıcı dramanın üstün yetenekli öğrencilere sosyal becerileri kazandırmadaki etkililiği. International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28), LXXXVII-CX.

Yılmaz Seçkin, Ş., & Baydık, B. (2017). Okuma performası düşük olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma akıcılıkları. İlköğretim Online, 16(4), 1652-1671.

Sümer, H. M., Kargın, T., & Güldenoğlu, B. (2017). Kaynaştırma ortamındaki işitme engelli öğrencilerin sözcükleri anlamsal işlemleme becerilerinin işiten okuyucularla karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 421-441. Doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.334888.

Kargin T., Güldenoglu B., & Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  Eğitim Dergisi, 18(1), 61-87.

Kargin T., Güldenoglu B., & Ergül, C. (2017). Dinlediğini anlama becerisinin okuduğunu anlama üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2369-2384.

Güldenoglu, B. (2016). The effects of syllable-awareness skills on the word-reading performances of students reading in a transparent orthography. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(3), 425-442.

Kargin, T., & Güldenoglu, B. (2016). Learning disabilities research and practice in Turkey. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 14(1), 71-78.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2016). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sosyal iletişim becerileri ve dil gelişim özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 163- 192.

Ergül, C., Sarıca, D., & Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204. Doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.246307

Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, D., Karaman, G., Tufan, M., Bahap, Z., & Deniz, K. Z. (2016). An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low SES backgrounds. Journal of Education and Training Studies, 4(7), 169-184. Doi: 10.11114/jets.v4i7.1565

Bahap Kudret, Z., & Baydık, B. (2016). Başarılı ve başarısız dördüncü sınıf okuyucularının okuduğunu anlama ve özetleme becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 317-346.

Demir, Ş. (2016). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarındaki öğretmenlerin, özel gereksinimli ve risk grubu çocukların sınıf içi davranışlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 141-162.

Güldenoglu B., Kargin T., & Ergül, C. (2016). Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma ve okudugunu anlama üzerindeki etkisi: Boylamsal bir çalışma. İlköğretim Online, 15(1), 251-272. Doi: 10.17051/io.2016.25973.

Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları tanıma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 207-230.

Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların sözel olmayan ipuçlarını algılama becerileri. Türk Psikoloji Dergisi, 11(2), 32-45.

Bakkaloğlu, H. (2016). Erken çocukluk özel eğitimi. Öğretmen Dünyası, 37-Temmuz(439), 21-26.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2015). Facilitating in class transitions of preschool children with and without special needs. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 16(2), 173-191. doi: 10.1501/Ozlegt_0000000226

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H., Akalin, S., Demir, Ş., & İşcen-Karasu, F. (2015). The effects of the Preschool Inclusion Program on teacher outcomes in Turkey. Journal of Early Childhood Teacher Education, 36(4), 324-341. Doi: 10.1080/10901027.2015.1105328

Demirkaya, P. N., & Bakkaloğlu, H. (2015). Examining the student-teacher relationships of children both with and without special needs in preschool classrooms. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 159-175.

Mısırlı Taşdemir, Ö., & Ergül, C. (2015). WISC-R temelinde üstün yeteneklilik profil analizi: Ankara ili örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 271-289. Doi: 10.1501/Ozlegt_0000000232

Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, D., Tufan, M., & Karaman, G. (2015). Anasınıflarında gerçekleştirilen birlikte kitap okuma etkinliklerinin “Etkileşimli Kitap Okuma” bağlamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 603-619. Doi: 10.17860/efd.88429

Kargin T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., & Güldenoglu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) gelistirme çalısması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268.

Güldenoglu, B., Kargin, T., & Miller, P. (2015). Okuma güçlügü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 82- 96.

Miller, P., Kargin, T., & Guldenoglu, B. (2015). Deaf native signers are better readers than nonnative signers: Myth or truth?. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 20(2), 147- 62. Doi: 10.1093/deafed/enu044

Doğan, G., Laçin, E., & Tutal, N. (2015), Predicatives of the workers? Burnout level: Life satisfaction and social support. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 1801-1806.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Turan, F. (2015). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit gelişimi ve taklidin gelişimsel rolü. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 15-31.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2014). Preschool teachers’ knowledge levels about inclusion. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1467-1495. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/1cea3aa73d1457e78d75afb8cbe5e44171485.pdf

Akalın, S., Demir, Ş., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & İşcen, F. (2014). The needs of inclusive preschool teachers about inclusive practices. Eurasian Journal of Educational Research, 54, 39-60.

Sucuoğlu, N. B., Sarıca A. D., Bakkaloğlu, H., & Keçeli Kayısılı, B. (2014). The Small Steps Early Intervention Program Course for paraprofessionals: What paraprofessionals have to say. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 377-396.

Güldenoglu, B., Kargin, T., & Miller, P. (2014). İşiten ve işitme engelli okuyucuların kelime işlemleme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 18-38.

Miller, P., Kargin, T., & Güldenoglu, B. (2014). Differences in the reading of shallow and deep orthography: Developmental evidence from Hebrew And Turkish readers. Journal of Research in Reading, 37(4), 409-432. Doi: 10.1111/j.1467-9817.2012.01540.x

Kargin, T., Güldenoglu, B., & Miller, P. (2014). İşiten ve işitme engelli okuyucuların harf işlemleme ve kelime işlemleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 2213-2238. Doi: 10.12738/estp.2014.6.2002

Ergül, C., Karaman, G., Akoğlu, G., Tufan, M., Sarıca, A. D., & Bahap-Kudret, Z. (2014).  Okul öncesi öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online, 13(4), 1449-1472. Doi: 10.17051/io.2014.71858

Clark, D., Miller, P., Hauser P., Kargin, T., Rathmann, C., Güldenoglu, B., Kubus, O., & Spurgeon, E. (2014). The importance of early sign language acquisition for deaf readers. Reading & Writing Quarterly, 32(2), 127-151. Doi: 10.1080/10573569.2013.878123.

Güldenoglu, B., Miller, P., Kargin, T., Hauser, P., Rathmann, C., Kubus, O. (2014). A comparison of the letter-processing skills of hearing and deaf readers: Evidence from five orthographies. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 19(2), 220-237. Doi: 10.1093/deafed/ent051.

Sarıca, A. D., Ergül, C., Akoğlu, G., Deniz, K. Z., Karaman, G., Bahap-Kudret, Z., & Tufan, M. (2014). Ev erken okuryazarlık ortamı ölçeği – EVOK: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 444-459.  Doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.02.016

Demir, Ş. (2014). Otizmli çocukların sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 223-243.

Akoğlu, G., Ergül, C., & Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622‐639.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen Karasu, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 107-128.

Bakkaloğlu, H. (2013). Parental views on the transition process of children with special needs from early intervention to preschool. Education and Science, 38(169), 311-327. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2284

Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş.(2013).Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 499-522.

Miller, P., Kargin, T., Güldenoglu, B. (2013). The reading comprehension failure of Turkish prelingually deaf readers: Evidence from semantic and syntactic processing. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 25(2), 221-239. Doi: 10.1007/s10882-012- 9299-8.

Şahin, F., & Güldenoglu B. (2013). Engelliler konusunda verilen eğitim programının engellilere yönelik tutumlar üzerindeki etkisi. Amasya Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 214-219.

Turan, F., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2013).  Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit becerileri ve taklidin alıcı-ifade edici dil gelişimi ile ilişkilerinin incelenmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 24(2), 111-116.

Güldenoglu, B., Kargin, T., Miller, P. (2012). İyi ve zayıf okuyucuların kelime işlemleme ve okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 12(4), 2807-2828.

Miller, P., Kargin, T., Güldenoglu, B., Hauser, P., Rathmann, C., Kubus, O., & Spurgeon, E. (2012). Factors distinguishing skilled and less skilled deaf readers: Evidence from four orthographies. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 17(4), 439-462. Doi: 10.1093/deafed/ens022.

Kargin, T., Güldenoglu, B., Miller, P., Hauser, P., Rathmann, C., Kubus, O., & Spurgeon E. (2012). Differences in word processing skills of deaf and hearing individuals reading in different orthographies. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 24(1), 65-83. Doi: 10.1007/s10882-011-9255-z.

Güldenoglu, B., & Kargin, T. (2012). Karşılıklı öğretim tekniğinin hafif derecede zihinsel engelli öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkililiğinin incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 13(1), 17-34.

Diken, I. H., Bayhan, P., Turan, F., Sipal, F., Sucuoğlu, B., Ceber-Bakkaloğlu, H., Gunel, M. K., & Kara, Ö. K. (2012). Early childhood intervention and early childhood special education in Turkey within the scope of the developmental system approach. Infants & Young Chidren, 25(4), 346-353.

Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2012). Effect sizes of behavioral interventions for Turkish students with autism. Eurasian Journal of Educational Research, 12(48), 21-38.

Baydık, B., Ergül, C., & Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789.

Baydık, B., & Bahap Kudret, Z. (2012). Öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin etkilerine ve öğretim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 1-22.

Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 12(3), 2033-2057.

Ergül, C. (2012). Language and narrative skills in young children with special health care needs. Eurasian Journal of Educational Research, 46, 63-80.

Ökcün, M. Ç., & Akçin N. (2012).  A description of a mother’s play guidance for her child with autism in the process of playing by the rules. Journal of Research in Special Educational Needs, 12(2), 96-106.

Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301-318.

Kargin, T., Güldenoglu, B., & Şahin, F. (2010). Genel egitim sınıflarındaki özel gereksinimli ögrenciler için yapılması gereken uyarlamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2431-2464.

Ergül, C. (2009). Öğretimsel düzenlemeler modelinin erken çocukluk özel eğitiminde kullanılması. Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 41-53.

Bakkaloğlu, H. (2010). A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to their sociometric status. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2(2), 330-336.

Baydık, B., & Bakkaloğlu, H. (2009). Predictors of sociometric status for low socioeconomic status elementary mainstreamed students with and without special needs. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(2), 401-447. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/en/1364a02d597e57ed7d918e1b87add398ENTAM.pdf

Kepenekçi, Y., & Baydık, B. (2009). Zihin engelliler öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin tutumları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 329-350.

Güldenoglu, B. (2009). The program administrator’s guide to early childhood special education. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 1(2), 181-188.

Güldenoğlu, B. (2008). Zihinsel yetersizligi olan öğrencilerde okuduğunu anlama becerilerinin desteklenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 9(2), 51-63.

Bakkaloğlu, H. (2008). The effectiveness of Activity-Based Intervention Program on the transition skills of children with developmental disabilities aged between 3 and 6 years. Educational Sciences: Theory & Practice, 8(2), 355-406. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/en/bfadf4f31d6c458337a61cb7a530c315aloglu.pdf

Bakkaloğlu, H. (2008). Preschool Transition Skills Assessment Scale: Its development, validity and reliability studies. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 41(2), 293-314. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/837/10593.pdf

Roskos, K., Ergul, C., Bryan, T., Burstein, K., Christie, J., & Han, M. (2008). Who’s learning what words and how fast: Preschoolers’ vocabulary growth in an early literacy program. Journal of Research in Childhood Education, 22(3), 275-290.

Bakkaloğlu, H. (2008). Gelişim geriliği olan çocukların okulöncesi programlara geçişte sahip olması gereken beceriler. Çoluk Çocuk, 79(8), 12-14.

Bryan, T., Stiles, N., Burstein, K., Ergul, C., & Chao, P. C. (2007). “Am I supposed to understand this stuff?” Youth with special health care needs readiness for transition. Education and Training in Developmental Disabilities, 42(3), 330-338.

Baydık, B. (2006). Okuma güçlüğü olan çocukların sözcük okuma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(1), 29-36.

Bryan, T., Burstein, K., Chao, P. C., & Ergul, C. (2006). The relationship between health status, language development, and behavior in young children. Physical Disabilities: Education and Related Services, 24(2), 7-20.

Chao, P. C., Bryan, T., Burstein, K., & Ergul, C. (2006). Family-centered intervention for young children at-risk for language and behavior problems. Early Childhood Education Journal, 34 (2), 147-153.

Kargın, T., Baydık, B., & Akçamete, G. (2004). A study on needs of parents with children with hearing impairment in transition to kindergarten in Turkey.  International Journal of Special Education, 19(2), 35-45.

Bryan, T., Burstein, K., & Ergul, C. (2004). The social-emotional side of learning disabilities: A science-based presentation of the state of the art. Learning Disability Quarterly, 27, 45-52.

Baydık, B. (2003). Filizlenen okuryazarlık ve desteklenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(2), 77-89.

Kargın, T., & Baydık, B. (2002). Kaynaştırma ortamındaki işiten öğrencilerin işitme engelli akranlarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Özel eğitim Dergisi, 3(2), 26-39.

Kargın, T., Akçamete, G., & Baydık, B. (2001). Okulöncesi yaşta işitme engelli çocuğu bulunan ailelerin anasınıfına geçiş sürecindeki gereksinimlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 3(1), 13-24.

Küçüker, S., Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2001). Investigation of changes in interactional behaviors of children and parents participated early intervention program. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 3(1), 61-71. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/48/432.pdf

Bakkaloğlu (Ceber), H., & Sucuoğlu, B. (2000). Reciprical investigation of mothers’ interactions with babies with mental retardation and with babies with typical development. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 2(4), 47-58. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/47/415.pdf

Akçamete, G., & Ceber, H. (1999). Comparatively examining sociometric status of students with and without hearing disabilities in mainstreamed classrooms. Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education, 2(3), 64-74. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/46/400.pdf

Baydık, B., & Akçamete, G. (1999). 7-15 Yaş grubundaki kekeme olan ve olmayan bireylerin sözel iletişim tutumlarının karşılaştırılması. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 75-86.

Baydık, B. (1997). Özel eğitimde kaynaştırma ve okul öncesi kurumların kaynaştırmadaki önemi. Milli Eğitim, Ekim(136), 27-29.