Bakkaloğlu, H., & Ökcün Akçamuş, M. Ç.  (Trans. Eds.) (2019). The DATA model for teaching preschoolers with autism. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (Trans. Eds.) (2018). Handbook of early childhood special education. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bahap Kudret, Z. (2018). Possible causes of behavioral problems and types of behavior problems. F. Elibol & G. Akoğlu (Eds.), Behavior management (in press). Ankara: Hedef Yayıncılık.

Akoğlu, G., & Ergül, C. (Trans. Eds.) (2018). Handbook of early literacy research. Ankara: Nobel.

Bakkaloğlu, H. (2017). Supporting cognitive developments of children 0-3 years of age at the institutions. In İ. H. Diken (Ed.) Developmental support at the institutions for students 0-3 years of age who have developmental disabilities (a book for educators/experts) (pp. 58-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (Publication no: 3482).

Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (Trans. Eds.) (2017). Making preschool inclusion work: Strategies for supporting children, teacher, and programs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2017). Antecedent based implementations. In D. Erbaş & Ş. Yücesoy-Özkan (Eds). Applied behavior analysis (pp. 367-400). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Baydık, B. (2017). Guide for special education services for individuals in need of special education under temporary protection. Co-authored, Ankara: Ministry of Education.

Ökcün, M. Ç. (2017). Intellectual disability: Education and Training. In İ. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Intellectual disability and Autism Spectrum Disorder içinde (2nd. ed., pp. 95-127). Ankara: Pegem Akademi.

Diken, İ. H., & Bakkaloğlu, H. (Eds.) (2016). Intellectual disabilities and autism spectrum disorders. Ankara: Pegem Akademi.

Kargın, T., Ergül, C., & Guldenoglu, B. (2016). Early Literacy Test (ELT). Ankara: Eğiten Kitap.

Ergül, C. (2016). (Ed.) Dialogic Book Reading Program: Theoretical foundations, implementation and examples of implementation. Ankara: Eğiten Kitap.

Ökcün, M. Ç. (2016). Intellectual disability: Education and training. In İ. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Intellectual disability and autism spectrum disorders (pp. 95-127). Ankara: Pegem Akademi.

Demir, Ş. (2016). Intellectual disabilities: Best practices. In İ. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Intellectual disabilities and autism spectrum disorders (pp. 131-161). Ankara: Pegem Akademi.

Kudret, Z. (2016). Intellectual disabilities and autism spectrum disorders: Legal regulations and rights in our country. In H. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Intellectual disabilities and autism spectrum disorders (pp. 339-374). Ankara: Pegem Akademi.

Yağan G. S., Alabay E., Elibol F., Çakmak A., Yükselen A., Akoğlu G., Saranlı A. G., Şahin S., Akman B., Yazıcı D. N., Tercan H., Güldenoğlu İ. B., Akgün E., & Doğan M. (2016). Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Bölüm adı: (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının (BEP) Hazırlanması). Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Editör:Çağlayan Dinçer, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-06-2039-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3184929)

Baydık, B. (2016). Teaching methods of social skills.  In S.  Y.  Doğru & Z. Doğan (Trans. Eds.).  Skillstreaming in early childhood: A guide for teaching prosocial skills (pp. 29-46). Ankara: Nobel.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (Eds.) (2015). Preschool mainstreaming: Teacher education. Ankara: Pegem Akademi.

Bakkaloğlu, H. (Trans. Ed.) (2014). Building blocks for teaching preschoolers with special needs. Ankara: Pegem Akademi.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (Eds.) (2013). Preschool mainstreaming. Ankara: Kök Yayıncılık.

Demir, Ş. (2012). Teaching social skills to children with autism spectrum disorders. In E. Tekin-İftar (Ed.), Children with autism spectrum disorders and their education (pp. 367-420). Ankara: Vize Yayıncılık.

Baydık, B. (2012). Basic problems experienced by children with reading difficulties. In S.  Y. Doğru (Ed.), Learning difficulties (pp. 131-166). Ankara: Eğiten Kitap.

Baydık, B. (2012). Reading difficulties. In S. Y. Doğru (Ed.), Learning difficulties (pp. 117-130). Ankara: Eğiten Kitap.

Baydık, B. (2011). Sonder-/Förderschulproblematik und Migration. In Z. Korkmaz, E. Kunter & O. Dağhan (Eds.), Sonderschule/förderschule sorunu ve göçmen toplumu (pp. 79-83). DuisburgEssen: Die Gaste.

Ergül, C. (2011). Küçük çocuklar için zorunlu hizmetler. G. Akçamete (Trans. Ed.), Very young children with special needs (pp. 455-488). Ankara: Nobel.

Bakkaloğlu, H. (2010). Factors affecting early childhood development. In İ. H. Diken (Ed.), Early childhood education (pp. 209-246). Ankara: Pegem Akademi.

Ergül, C. (2010). Sık rastlanan yetersizlikler. İ. H. Diken (Ed.), Early childhood education (pp. 247-277). Ankara: Pegem Akademi.

Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, Ş., Ünlü, E., & Şen, A. (2010). Special education dictionary of terms. Ankara: Maya Akademi.

Bakkaloğlu, H. (2009). Transition services for individuals with special needs. G. Akçamete (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (pp. 203-241). Ankara: Kök Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H. (2009). Transition. B. Sucuoğlu (Ed.). Individuals with mental retardation and their education (pp. 292-352). Ankara: Kök Yayıncılık.

Diken İ. H., Bozkurt F., & Güldenoğlu İ. B. (2009). Diken İ. H.(Ed.). Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası  1990 – 2009. Maya Akademi.

Bryan, T., Ergul, C., & Burstein, K. (2008). Curriculum based measurement of preschoolers’ early literacy skills. In L. Justice & C. Vukelich (Eds.), Achieving excellence in preschool literacy instruction (pp. 317-338). N.Y: The Guilford Press.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Özenel, Z., Çabuk, H., Yargıcı, Y., & Akansu, Y. (2002). Let’s read more easily!. Ankara: Kök Yayıncılık.

Sucuoğlu, B., Ceber-Bakkaloğlu, H., Özenmiş P., & Kaygusuz, Y. (2001). The examination of small steps early intervention program’s effects on the development of children with developmental delays. In B. Sucuoğlu, S. Küçüker & G. Kobal (Eds.),  Small Steps Early Intervention Program (pp. 19-48). İstanbul, Turkey: Zihinsel Engellilere Destek Derneği Yayınları.

Baydık, B. (1995). I have a mentally retarded child. Co-authored, Turkish Republic Prime Ministry Family Research Institution Publications No: 90 (Handbooks for parents). Ankara.

Baydık, B. (1995). I have a hearing-impaired child. Co-authored, Turkish Republic Prime Ministry Family Research Institution Publications No: 90 (Handbooks for parents). Ankara.

Baydık, B. (1995). I have a physically disabled child. Co-authored, Turkish Republic Prime Ministry Family Research Institution Publications No: 90 (Handbooks for parents). Ankara.