Papers Presented at International Congresses

Karadaş, C., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2019, June). Examining the relationship between repetitive behaviors and motor coordination in children with autism spectrum disorders. Oral presentation at VIth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2019, Ankara, Turkey.

İnan, B., Bakkaloğlu, H., Ökçün-Akçamuş, M. Ç., & Yalçın, S. (2019, June). Turkish adaptation and validity-reliability study of the Revised Social Communication Checklist for children with autism spectrum disorder. Oral presentation at VIth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2019, Ankara, Turkey.

Alış, S., & Bakkaloğlu, H. (2018, October). Transition from Hospital to Home Scale Turkish adaptation: Validity and reliability study. Oral presentation at IVth International Child Development Congress, Ankara, Turkey.

Ökçün Akçamuş, M. Ç., Demir, Ş., Bahap Kudret, Z., & Bakkaloğlu, H. (2018, October). Psychometric properties of Turkish version of the Repetitive Behavior Scale in autism spectrum disorders. Oral presentation at IVth International Child Development Congress, Ankara, Turkey.

Şengül, Y., Ökcün Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H. (2018, May). Examination of the relationships among play, imitation, and receptive and expressive vocabulary in children with autism spectrum disorders. Oral presentation at Vth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2018, Antalya, Turkey.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, E., & Demir, Ş. (2018, March). Inclusion in preschool: Variables which predict the development of children with and without disabilities. Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Demir, Ş., Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2018, March). Inclusion in preschool: Do the relationships of children with and without disabilities with their teachers change in one year? Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Kars, H., & Bakkaloğlu, H. (2018, March). Examination of interactions and relationships of mothers of children with special needs with their children (Sample of Turkish Republic of Northern Cyprus). Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Bakkaloğlu, H., & Ergin, E. (2018, March). Opinions of teachers in the inclusive preschool classrooms regarding in-class transitions. Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Alış, S., & Bakkaloğlu, H. (2018, March). Mother needs during the transition from hospital to home of premature children at rish of developmental delays. Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Bakkaloğlu, H., Bahap Kudret, Z., & Kılıç Tülü, B. (2018, March). Development process for educational assessment protocol for children with learning disabilities. Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Ökcün Akçamuş, M. Ç., & Bakkaloğlu, H. (2018, March). Development process for assessment protocol for children with autism spectrum disorders in the early childhood period. Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Türk, Z., & Baydık, B. (2018- 3-6 September). Assessment of print awareness skills of children who live in children’s residential care homes. Social Sciences Congress (MECAS 4). Podgorica, Montenegro.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z. Demir, E., & Kılıç Tülü, B. (2018, Mayıs). Phonological awareness and rapid naming: Do they predict reading success? Paper presented at 17th International Classroom Teaching Education Symposium, Ankara, Türkiye.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., &  Bahap-Kudret, Z. (2018, May). The effects of working memory components on gaining reading and writing skills. Paper presented at 17th International Classroom Teaching Education Symposium, Ankara, Türkiye.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç Tülü, B., &  Bahap-Kudret, Z. (2018, May). The effect of socio-economic characteristics on working memory performance in preschool period. Paper presented at the VIII.  International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Bahap-Kudret, Z., &  Kılıç Tülü, B., (2018, May). Differences in socioeconomic level in early literacy skills acquisition. Paper presented at the VIII.  International Congress on Research in Education (ICRE), Manisa, Turkey.

Özbek, A. B., Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (May, 2018). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanımsal metin yazma becerilerinin dur, düşün, listele stratejisi ile geliştirilmesi. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Kılıç-Tülü, B., Ökçün-Akçamuş, M. Ç., & Ergül, C. (May, 2018). Aynı dil düzeyindeki normal gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel çalışma belleği performanslarının karşılaştırılması. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Ökçün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (May, 2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri: akranları ile karşılaştırmalı bir çalışma. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya.

Çetin, E., İnan, B., & Demir, E. (Mayıs, 2018). Özel eğitim öğretmenlerinin materyal geliştirme ve kullanma durumlarının incelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya/Türkiye.

Kılıç-Tülü, B., Ökçün-Akçamuş, M. Ç. ve Ergül, C. (2018). Aynı dil düzeyindeki normal gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel çalışma belleği performanslarının karşılaştırılması (Comparison of verbal working memory performance of children with normal development and autism spectrum disorder). 5. International Eurosian Educational Research Congress, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Çetin, E., İnan, B. ve Demir, E. (May, 2018). Investigation of Material Development and Use of Special Education Teachers (Oral Presentation). 27th International Conference on Educational Science, Antalya/Turkey.

Ökçün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2018, Mayıs). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri: Akranları ile karşılaştırmalı bir çalışma (Macro-structural features of verbal narratives of children with autism spectrum disorders: A comparative study with their peers). 5. International Eurosian Educational Research Congress, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Alak, G., & Keçeli-Kaysılı, B.  (2018, Nisan). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için Erken Sosyal İletişim ve Etkileşim Ölçeği’nin (ESİE) geçerlik güvenirlik çalışması. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde Sözlü Sunum, Antalya, Türkiye.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z. (2018, Nisan). Çalışma belleği ve bileşenlerinin okuma ve yazma becerilerinin kazanımındaki etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z., Demir, E., & Kılıç-Tülü, B. (2018, Nisan). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma başarısını yorduyor mu? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara.

Ergül, C., & Demir, E. (2018, Nisan). Hızlı İsimlendirme Testi: Geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara.

Kargin, T., Güldenoglu, B., Alatlı, R., & Gengeç, H. (2018, Nisan). Erken dönemdeki dil becerileri ile okuma arasındaki ilişki. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya.

Kargin, T., Güldenoglu, B., Alatlı, R., & Gengeç, H. (2018, Nisan). Erken dönemdeki dil becerileri ile okuma arasındaki ilişkinin incelendiği güncel araştırma sonuçları. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya.

Dalga, A., Güldenoğlu, B. (March, 2018). A Study for Developing the Test of Mathematical Thinking Skills of Kindergarten Children. Oral presentation at 2nd International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2018), Antalya, Turkey.

Akçakaya, H., Doğan, M., Gürkan, S., Koçak, Ö., & Yücel, E. (March, 2018). Relationships Between Verbal Working Memory, Vocabulary, Speech Intelligibility, and Participant Variables in Children with Early Cochlear Implantation [Oral presentation]. 2nd International Congress on Early Childhood Intervention Antalya/Turkey.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2018, Mart). Anasınıfına devam eden çocukların ev erken okuryazarlık ortamı, dil gelişimi ve çalışma belleğinin yılsonundaki erken okuryazarlık düzeyini yordama gücü: Boylamsal bir çalışma. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 29 Mart-1 Nisan 2018, Antalya.

Ergül, C., Kılıç-Tülü, B., Akoğlu, G., Ökcün-Akamuş, M., Demir, E., & Bahap-Kudret, Z. (2017, October). Profile analysis of children’s early literacy skills: The role of socioeconomics status. Paper presented at IV. International Child Development Congress, Ankara, Turkey.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akamuş, M., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z. (2017, October). Learning reading and writing Process: Achievement differences in children from different socioecomomic levels. Paper presented at IV. International Child Development Congress, Ankara, Turkey.

Akçakaya, H., Aslan, F. & Yücel, E. (December, 2017) Relationships Between Reasoning, Verbal Working Memory, and Language in Children with Early Cochlear Implantation: A Mediation Effect [Oral presentation]. First International Conference on Special Education, Selanik/Yunanistan

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, N. B., & Özbek, A. B. (2017, November). Examining social acceptance, social skills, and problem behaviors of preschool children with special needs in inclusive settings: A longitudinal study. Oral presentation at 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Samsun Turkey.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, N. B., & Özbek, A. B. (2017, October). Examining level of social acceptance of preschool children with and without special needs. Oral presentation at 5th International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2017, October). Are working memory and home early literacy environment effective in the development of early literacy skills? Sample of Turkish speaking children. 5. International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey.

Kudret, Z. B., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2017, October). The practices of special education teachers with autistic children in prelinguistic communication. Paper presented at the 5th International Early Childhood Education Congress, Ankara, Turkey.

Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2017, May). Developmental functions assessment of young children with and without special needs. Oral presentation at Vth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017, Denizli Turkey.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (2017, May). Does preschool education have an effect on home environments of children with and without special needs? Oral presentation at IVth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017, Denizli Turkey.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, N. B., & Özbek, A. B. (2017, May). Social skills, problem behaviors and social status of home environments of children with and without special needs? Oral presentation at IVth International Eurasian Educational Research Congress/EJERCongress 2017, Denizli Turkey.

Bahap Kudret, Z.,& Baydık, B. (2017, 4-6 May). Examining reading comprehension and summarizing strategy skills of successful and unsuccessful readers. 6th Cyprus International Conference on Educational Research Kyrenia, North Cyprus.

Ergül, C., Demir, E., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., & Sarıca, A. D. (2017, May).  Examination of the working memory, rapid naming and phonological awareness skills, which are the predictors of the reading success, in children from low SES compared with their peers at other SES levels. IV th International Eurasian Educational Research Congress – EJER, Denizli, Turkey.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Akoğlu, G., & Sarıca, A. D. (2017, May). Investigation of the relationship between children’s vocabulary and working memory in kindergarten. IV th International Eurasian Educational Research Congress – EJER, Denizli, Turkey.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, E. (2017, Mayıs). Are rapid naming and phonological awareness skills in preschoolers associated? A look at the basic skills that affect reading achievement. International Congress on Political, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosna-Hersek.

Ökcün, M. Ç., & Acarlar, F. (2017, May). The relationship of types of imitation with symbolic play and vocabulary in children with autism spectrum disorder. Paper presented at the  IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Turkey.

Çiçek, D., Okvuran, A.,&  Baydık, B. (2017, 4-7 April) The efficacy of creative drama for highly gifted students to improve their social skills. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS). Antalya, Turkey.

Altındağ-Kumaş, Ö., & Ergül, C. (2017, Nisan). Examination of addition and subtraction performances of students with and without learning disabilities. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy.

Altındağ-Kumaş, Ö., & Ergül, C. (2017, Nisan). View of teachers about computation errors of students with and without learning disabilities. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, Italy.

Özbek, A. B., & Ergül, C. (2017, April). Evaluation of the readability of fourth grade books. 7th International Congress of Research in Education. 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

Bakkaloğlu, H., & Ergin, E. (2017, April). Use of in-class transition facilitation strategies in preschool inclusive classrooms. Oral presentation at 7. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Sakarya, Turkey.

Bakkaloğlu, H. (2017, March). “In-class transitions” of children with developmental delays. Oral presentation at 3. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu, Konya, Turkey

Baydık, B., & Aslan, C. (2017, 1-3 February). Special education teacher candidates’ knowledge and awareness regarding children’s literature. 9 th World Conference on Educational Sciences (WCES 2017). Nice, France.

Kargın T. & Güldenoğlu İ. B. (2017).  Özel Eğitimde Okuma Araştırmaları: Neredeyiz, Ne Yapmalıyız?.  27. Özel Egitim Kongresi (Özet Bildiri/ Oral presentation)(Yayın No:3810418)

Kargın T. & Güldenoğlu İ. B. (2017).  Erken Okuryazarlığı Destekleme Çalışmaları.  Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GEYESE), (Özet Bildiri/ Oral presentation) (Yayın No:3810333)

Bahap Kudret, Z.,& Baydık, B. (2017). Examining reading comprehension and summarizing strategy skills of successful and unsuccessful readers. 6th Cyprus International Conference on Educational Research, Kyrenia, North Cyprus.

Bahap-Kudret, Z., Ökcün-Akçamuş, M., & Demir, Ş. (2017). The practices of special education teachers with autistic children in pre-verbal communication.  5th International Early Childhood Education Congress, oral presentation, Ankara, Turkey.

Baydık, B. (2016, 24-26 November). Views of Guidance and Research Centres’ staff on special education services. 5th World Conference on Psychology and Sociology. Hammamet, Tunisia.

Bakkaloğlu, H., Yılmaz, B., Altun Könez, N., Yalçın, G., Taşlıbeyaz, H. F., & Acungil, A. T. (2016, October). What do the research studies about inclusive preschools in Turkey tell us? Presentation at the 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey.

Demirkaya, P. N., & Bakkaloğlu, H. (2016, October). Examining the use and effectiveness of high probability requests in the preschool period. Presentation at the 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey.

Alış, S., & Bakkaloğlu, H. (2016, October). Transition from hospital to home for children with special needs and at risk. Presentation at the 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey.

Kargın, T. & Akçakaya, H. (October, 2016). Relationships Between phonological awareness, language and reading skills in Children with hearing loss [Oral presentation]. 26. National Special Education Congress, Eskişehir/Turkey

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Karademir, A., Yılmaz, B., & Alış, S. (2016, October). What have we learned from the Project on Effects of Preschool Inclusion on Children’s Development (PEPIC)? Presentation at the 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir, Turkey.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2016, September). In-class transitions in preschool: The sample of Ankara city. Oral presentation at the International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, Turkey.

Yılmaz, B., Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (2016, September). Examining the variables predicting the quality of inclusive preschool classrooms. Oral presentation at the International Contemporary Educational Research Congress, Muğla, Turkey.

Alak, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, Ş. (2016, June). The relationship of social-emotional engagement joint attention and imitation with conversational skills of children with ASD. Poster session presented at the International Society on Early Intervention Children’s Rights and Early Intervention Conference, Stockholm, Sweden.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Yılmaz, B., Karademir, H., & Ertürk, Z. (2016, June). The factors predicting the developmental gains of children with and without disabilities in inclusive preschools. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) “Children’s Rights and Early Intervention Conference”, Stockholm, Sweden.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H. B., & Ertürk, Z. (2016, June). School adjustment and parent-teacher relationships in inclusive preschools.Poster presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) “Children’s Rights and Early Intervention Conference”, Stockholm, Sweden.

Kudret, Z., Baydık, B., & Ceylan, M. (2016, 8-10 June). Assessment of the writing skills of Turkish-speaking first graders with reading difficulties. International Society on Early Intervention Conference: Children’s Rights and Early Intervention. Stockholm, Sweden.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2016, May). In-class transitions: Hard times for teachers. Presentation at the 6. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey.

Baydık, B. (2016, 16-19 May). Teachers’ evidence based practices to promote reading achievement of students with reading difficulties. 18th Annual International Conference on Education. Athens, Greece.

Ökcün-Akçamuş, M., Alak, G., Demir, Ş., & Acungil, A. T. (2016, April). The relationship between early nonverbal social communication skills and conversation skills in children with ASD. Poster presentation at 3rd Early Childhood Intervention Congress, March 31 April 3, 2016, Eskişehir, Turkey.

Ceylan, M., & Baydık, B. (2016, 31 March – 02 April). Examination reading skills of students with reading difficulties in different text genres. Cyprus International Conference on Educational Research.. Kyrenia, North Cyprus.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Karademir, A., Yılmaz, B., & Alış, S. (2016, October). What have we learned from the Project on Effects of Preschool Inclusion on Children’s Development (PEPIC)? Presentation at the 26th National Special Education Congress, Eskişehir, Turkey.

Kargin, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., Güldenoglu, B. (2016). A study for developing the test of early literacy for Turkish kindergarten children. 10th international technology, education and development conference, Valencia, Spain.

Cavkaytar A. & Acungil A. T. (2016). Effectiveness Of A Tablet Computer Instruction Program Tacip Presented Via Audio Visual Technology On Teaching The Use Of Tablet Computers To Students With Intellectual Disability, Oral presentation, Conference On Autism, Intellectual Disability Developmental Disabilities, 22 January 2016, 24 January 2016.

Servi C. & Alatlı R. (2016). Otizmli Çocuga Sahip Babaların, Çocuklarının Gelisimindeki Rollerine Iliskin Görüslerinin Incelenmesi. 26. Ulusal Özel Egitim Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(YayınNo:4155401)

Baydık, B. (2016). Views of Guidance and Research Centres’ staff on special education services. 5th World Conference on Psychology and Sociology, Hammamet, Tunisia.

Baydık, B. (2016). Teachers’ evidence based practices to promote reading achievement of students with reading difficulties. 18th Annual International Conference on Education, Athens, Greece.

Bahap Kudret, Z., Baydık, B., & Ceylan, M. (2016). Assessment of the writing skills of Turkish-speaking first graders with reading difficulties. International Society on Early Intervention Conference: Children’s Rights and Early Intervention, Stockholm, Sweden.

Ceylan, M., & Baydık, B. (2016). Examination reading skills of students with reading difficulties in different text genres. Cyprus International Conference on Educational Research, Kyrenia, North Cyprus.

Laçin E. & Ceylan M. (2016). Otizmli Öğrencilerin Okuma Hatalarına Ve Okuma Hızlarına Tekrarlı Okuma Yönteminin Etkisi, Oral presentation, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı: İnsan Ve Toplum Bilimleri.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2015, December). Facilitating in class transitions of preschool children with and without special needs. Presentation at the 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., & Ertürk, Z. (2015, December). Examining school adjustment of children with and without special needs. Presentation at the 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Ertürk, Z. (2015, December). Examining parent-teacher relationships in preschool mainstreaming classrooms. Presentation at the 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey.

Bakkaloğlu, H., Altındağ Kumaş, Ö., Demirkaya, P. N., Yazıcıoğlu, T., Bildiren, A., & Barantota, V. (2014, September). How do teachers and independent observers assess the quality of inclusive preschool classrooms? Presentation at the 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey.

Akçakaya, H., Doğan, M., Gürkan, S. & Yücel, E. (December, 2015). Shortening process of Turkish Nonword Repetition List [Oral presentation]. 25. National Special Education Congress, İstanbul/Turkey

Ergül, C., Karaman, G., & Akoğlu, G. (2015, Mayıs). The long term effectiveness of dialogic reading intervention in the acquisition of reading skills. Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Baydık, B, Bahap Kudret, Z,  Seçkin Yılmaz, Ş., &  Ceylan, M. (2015, 13-15 May). School administrators’ opinions on special education teachers’ competencies. International Congress On Education for the Future: Issues and Challenges. Ankara, Turkey.

Baydık, B., Bahap Kudret, Z., Seçkin Yılmaz, Ş., &  Ceylan, M. (2015). School administrators’ opinions on special education teachers’ competencies. International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara.

Alatlı R. & Servi C. (2015). Isitme Engelli Ögrencilerin Yazı Performanslarının Incelenmesi. 25. Ulusal Özel Egitim Kongresi (Özet Bildiri/ Oral presentation)(Yayın No:4155369).

Baydık, B., Sakallı Demirok, M., Seçkin, Ş., & Nuri, C. (2014, 6-9 December). Reading comprehension skills of students with reading difficulties who were thought beginning reading and writing by using different teaching methods. 6th World Conference on Educational Sciences (WCES). Valletta, Maltese Islands.

Sucuoğlu, B., Demir, Ş., Ünverdi, C., Bülbül, I. A., İbiş, M., & Bahçeci, B. (2014, Kasım). Bağlamsal değerlendirme envanteri Türkçe Formu’nun psikometrik özellikleri. Uluslararası Otizm Kongresinde sunulan poster bildiri, Antalya, Türkiye.

Sucuoğlu, N. B., Bakkaloğlu, H. B., İşcan, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2014, July). The effects of a training program on preschool teacher outcomes. Oral presentation at the Embracing Inclusive Approach for Children and Youth with Special Needs Conference, Braga, Portugal.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2014, April). The lessons learned from the First Inclusive Preschool Project in Turkey (FIPEPT). Oral presentation at the International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya, Turkey.

Demirkaya, P. & Bakkaloğlu, H. (2014, April). Examining the student-teacher relationships of students with and without special needs in kindergarten classrooms. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2014), Antalya, Turkey.

Gökdoğan, Ç., Altınyay, Ş., Yılmaz, S., Akçakaya, H., Gündüz, B., Gökdoğan, O., Aydil, U., Yılmaz, M. (April, 2014). Voice Characteristics of Postlingually Profound Hearing Loss: A Plot Outcome [Poster]. 10th Congress of the European Laryngological Society, Antalya/Turkey

Laçin, E., & Doğan, B. G. (2014). Examining of the Special Education Teacher’s burnout levels. 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership.

Tutal, N., Laçin, E.,  & Doğan, B. G. (2014). Predicatives of the workers? Burnout level: Life satisfaction and social support.  9th World Conference on Educational Sciences.

Baydık, B., Sakallı Demirok, M., Seçkin, Ş., & Nuri, C. (2014). Reading comprehension skills of students with reading difficulties who were thought beginning reading and writing by using different teaching methods. 6th World Conference on Educational Sciences (WCES), Valletta, Maltese Islands.

Kargın, T., Ergül, C., & Güldenoğlu, B. (2014). 5 yaş grubundaki çocukların erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi: Erken  Okuryazarlık  Testi   (EROT). Uluslararası  Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Antalya, Türkiye.

Alatlı R. (2014). Özel ve Genel Egitim Ögretmenlerinin Sınıf Yönetimi Bilgileri Ile Sınıf Yönetimine Iliskin Öz Yeterliklerinin Karsılastırılması. 24. Ulusal Özel Egitim Kongresi.

Cavkaytar A. & Acungil A. T. (2014). Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Öğencilere Görsel İşitsel Teknolojilerle Sunulan Tablet Bilgisayar Kullanımı Öğretim Programının Etkililiği, Oral presentation, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 25 September 2014, 27 September 2014.

Ergül, C., Sarıca, D.A., Akoğlu, G., Tufan, M., Bahap-Kudret, Z., & Karaman, G.   (2014). Kindergarten students’  Early Literacy Experiences in home environments: an Evaluation in terms of  Socio- Economic Status.  Speech presented at International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI 2014), Antalya.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013, October). Knowledge levels of preschool teachers related to mainstreaming. Presentation at the 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu, Turkey.

Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Akalin, S., Demir, Ş., & Iscen, F. (2013, July). The needs of preschool inclusive teachers. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

Sucuoglu, B., Bakkaloglu, H., Demir, Ş., Iscen, F., & Akalin, S., (2013, July). Inclusive preschool teachers: Their attitudes and knowledge about inclusion. Oral presentation at the International Society on Early Intervention (ISEI) Regional Conference, St. Petersburg, Russian Federation.

Altınyay, A., Akçakaya, H., Gökdoğan, Ç., Gündüz, B., Nas G. & Sargın, A. (June 2013). Assessment of Social Skills of Pre-school children with hearing loss [Poster]. Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and Rehabilitation International Congress on Special Education, Konya/Turkey

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Demir, Ş., & İşcen, F. (2013, June). Preschool inclusion: The effects of teacher education on teacher outcomes – First findings of the TUBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) Project no. 111K184. Oral presentation at ELMIS-ER, Akşehir-Konya, Turkey. E.2. Paper Presentations and Posters at the National Congresses.

Turan, F.ve Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2013, May). Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit gelişimi ve taklidin alıcı, ifade edici dil ve sembolik oyun gelişimi ile ilişkilerinin incelenmesi [An investigation of the imitation skills in children with autism spectrum disorder and their relationships with receptive-expressive language development and symbolic play].  Poster session presented at the 7th Speech and Language Disorders Congress, Kocaeli, Turkey.

Baydık, B., & Bayraktar, A. (2013, 8-11 April). Evaluation of texts in Turkish teaching course books in terms of reading comprehension instruction. The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines Paris, France.

Bayraktar, A., & Baydık, B. (2013, 8-11 April). Kinds of feedback given teacher-student writing conferences. The International Journal of Arts & Sciences (IJAS). Conference for Academic Disciplines. Paris, France.

Cavkaytar, A., Acungil, A. T., Tomris, G., & Uluyol, M. (2013).  The Project Eskisehir Rainbow:  A sample of municipality supported vocational education for adult with intellectual disabilities. The 137th American Association on Intellectual and DevelopmentalDisabilities Annual Meeting.

Cavkaytar, A., Acungil, A. T., Tomris, G., & Uluyol, M. (2013).  Zihin yetersizliği olan bireylere kafe garsonluğu becerilerinin öğretiminde görsel işitsel teknoloji desteğiyle öğretimin etkililiği.  2. International Conference on Interdiciplinary Research in Education.

Güldenoğlu İ. B. & Kargın T. (2013).  The effectiveness of reciprocal teaching on reading comprehension skills of students with mild intellectual disabilities.  WCES – 1th World Conference on Educational Sciences, Rome, Italy (/)(Yayın No:1843158)

Doğan B. N. & Güldenoğlu İ. B. (2013).  Development of principle of suitability for children scale.  WCES – 5th World Conference on Educational Sciences, Rome, Italy.

Ergül, C., Kargın, T., & Güldenoglu, B. (2012, Kasım).  Validity/reliability of the test of early literacy skills for Turkish children. DEC’s 28th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families. Minneapolis, MN, ABD.

Tuncer, F., & Baydık, B. (2012, 17-19 October). Early literacy skills of children with mental retardation and normal development and early literacy practices of their mothers. 7th National Children Culture Congress (7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi). Ankara, Türkiye.

Demir, Ş., & Aydın, E. (2012, October). Examination of attitudes of teacher candidates about inclusion of children with autism. Presentation at the 22nd National Special Education Congress, Trabzon, Türkiye.

Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M., Karaman, G., Kudret, Z. B., & Kesiktaş, D. (2012, Ekim). Effectiveness of dialogic book reading to improve early literacy skills of kindergartners. DEC’s 28th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families, Minneapolis, MN, ABD.

Seçkin, Ş., & Baydık, B. (2012, 24-26 September). Reading fluency of elementary students’ with and without reading disability. New Trends on Global Education Conference. Kyrenia, North Cyprus.

Baydık, B., & Seçkin, Ş. (2012, 19-22 June). An examination of reading skills of students with reading difficulties in informative and narrative texts. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines. Florence, Italy.

Bakkaloğlu, H., & Akalın, S. (2012, February). Parental views on the transition process of children with special needs from early intervention to preschool. Presentation at the Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Kesiktaş, A. D., & Keçeli Kaysılı, B. (2012, February). Views and suggestions of graduates of vocational school for girls about Early Steps Early Intervention Program Course they participated. Presentation at the Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Turkey.

Ergül, C., Demir, Ş. & Bahap-Kudret (2012). Knowledge and practices of teachers regarding students with learning disabilities.  Oral presentation at UDEMKO, February 1-5, 2012, Antalya, Turkey.

Demir, Ş. & Diken, İ. H. (2012). Autism spectrum disorders and self-management: A literature review. Oral presentation at UDEMKO, February 1-5, 2012, Antalya, Turkey.

Ergül, C., Karaman, G., Kudret, Z., Akoğlu, G., Kesiktas, D. & Tufan, M. (2012). Effectiveness of dialogic book reading to ımprove early literacy skills of kindergartners. Speech presented at The Division for Early Childhoold Conference, Minneapolis, ABD.

Bahap Kudret, Z., & Diken, İ.H. (2012).  Teaching science to students with special needs in mainstreaming settings: A literature review. Poster presented at 1st National Interdisciplinary Early Intervention Congress, Antalya.

Akalın, S., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Sabuncuoğlu, M., & Kaya, A. (2011, October). Determining needs and satisfaction of students with disabilities related to implementations of Ankara University without Barriers Unit. Presentation at the 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Lefkoşa, TRNC.

Sucuoğlu, B., Kılıç, B., Demirkaya, P. N., & İşcen F. K. (2011, October). Examination of classroom management and social skills knowledge of general and special education teachers and teacher candidates. Paper presented at the 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 22-24 Ekim 2011, Kıbrıs.

Baydık, B.,& Bahap Kudret, Z. (2011, 5-9 July). Examining views of teachers on the effects of use of phonics in teaching reading and writing. World Conference on Educational Technology Researches. Kyrenia, North Cyprus.

Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Keçeli Kayısılı, B., Demir, Ş., & Bahap, Z. (2010, October). How do teachers working in the field of special education assess their preservice education and competencies? Oral presentation at 20th National Special Education Congress, Gaziantep, Turkey.

Sucuoğlu, B., Kaya, A., & Bakkaloğlu, H. (2010, July). Creating university without barriers for everybody: What we have done and what should we do in future? Presentation at the 7th International Conference on Higher Education and Disability, Innsbruck, Austria. http://trac.uno.edu/conf2010/documents/Tentative%20Program.pdf

Baydık, B. (2010, 13 February). Assessment and training problems of students with differences in language and culture (Dil ve kültür farklılığı olan öğrencilerin değerlendirilme ve eğitim sorunları). Sonder-/Förderschulproblematik und Migration. (Invited speaker) Essen, Deutschland.

Bakkaloğlu, H. (2010, January). A comparison of the loneliness levels of mainstreamed primary students according to their sociometric status. Oral presentation at the World Conference on Educational Sciences (WCES), Istanbul, Turkey.

Akçamete, G., Demir, Ş., & İşcen-Karasu, F. (2010). Policies for educating special education teachers in different countries. Oral presentation at 20th National Special Education Congress, Gaziantep, Turkey.

Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2010). Opinions of special education teacher candidates and teachers regarding undergraduate program competencies of teaching individuals with intellectual disabilities and examining these opinions in terms of different factors.  Oral presentation at 20th National Special Education Congress, Gaziantep, Turkey.

Sucuoğlu, B. & Demir, Ş. (2010). Examining effect sizes of interventions used with children and adolescents with autism in Turkey. Oral presentation at 20th National Special Education Congress, Gaziantep, Turkey.

Baydık, B. (2010). Dil ve kültür farklılığı olan öğrencilerin değerlendirilme ve eğitim sorunları. Sonderschule/Förderschule Sorunu ve Göçmen Toplumu Paneli (Davetli konuşmacı), Essen, Deutschland.

Ergul, C., & Burstein, K. (2009, April).  Curriculum-based decision making in an early literacy program. American Educational Research Association Annual Meeting, San Diego, CA, ABD.

Ergul, C., & Burstein, K. (2009, April).  Effectiveness of curriculum-based decision making to enhance early literacy skills. CEC Convention and Expo, Seattle, WA, ABD.

Demir, Ş. & Sucuoğlu, B. (2009). Assessing social skills of children with autism in terms of different factors. Oral presentation at 19th National Special Education Congress, 22-24 October 2009, Marmaris-Muğla, Turkey. Diken İ. H., Bozkurt F. & Güldenoğlu İ. B. (2009).  Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası.  19th Ulusal Özel Eğitim Kongresi, (/)(Yayın No:1844950)

Kargın T., Güldenoğlu İ. B. & Şahin F. (2009).  Sınıf öğretmenlerinin Kaynaştırma sürecinde yapılacak uyarlamalara ilişkin Görüşleri ve bu Görüşlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.  19th Ulusal Özel Eğitim Kongresi, (/)(Yayın No:1844892)

Ökcün, M. Ç. ve Akçin, N. (2008, October).  Otistik bir çocuğun annesinin kurallı oyunlara yönelik rehberliğinin betimlenmesi [A description of a mother’s play guidance for her child with autism in the process of playing by the rules]. Paper presented at the  19th National Special Education  Conference, Marmaris, Turkey.

Bakkaloğlu, H., & Baydık, B. (2008, June). Variables predicting the sociometric status of elementary students with and without special needs. Presentation at the 2nd International Conference on Special Education (ICOSE), Marmaris-Turkey. http://icose2008.anadolu.edu.tr/BOOK%20OF%20ABSTRACTS.pdf

Burstein, K., & Ergul, C. (2008, Mayıs). Measuring things that matter: Evaluating community based initiatives. 1st Annual Family Leadership Conference, Phoenix, AZ, ABD.

H.Bakkaloğlu, H., & Baydık, B. (2008). The variables predicting the sociometric status of elementary students with and without special needs. 2nd International Conference on Special Education, Marmaris, Turkey.

Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş., & Bahap, Z. (2008). Examining perception of families with and without children with disabilities regarding developmental characteristics of individuals with disabilities. Oral presentation at 6th National Child Culture Congress, 1315 October 2008, Ankara, Turkey.

Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş., &  Bahap, Z. (2008). Developmental perceptions of families of children with and without disabilities.  Paper presented at VI.   Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey.

Bakkaloğlu, H. (2007, November). Preschool Transition Skills Assessment Scale: Its development, validity and reliability studies. Presentation at the 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme, Turkey.

Akçamete, G., Sucuoğlu, B., Kargın, T., & Bakkaloğlu, H. (2007, November). Mainstreaming implementations in Turkey: Problems and suggestions for solutions panel. Presentation at the 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme, Turkey.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (2007, June). The effectiveness of an activity-based intervention program on the transition skills of children with developmental disabilities ages 3 to 6 years. Oral presentation at the 2nd International Society on Early Intervention (ISEI) Conference, Zagreb, Croatia.

Ergul, C., Burstein, K., Bryan, T., & Christie, J. (2007, Nisan). Addressing the early literacy development of preschool English language learners in a science-based preschool program. American Educational Research Association Annual Meeting, Chicago, IL, ABD.

Akçamete A. G.,Özokçu O. & Güldenoğlu İ. B. (2007).  Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Alanı Öğretmen Adaylarının Kendi Lisans Programının içerik öğesi ile ilgili Görüşlerinin incelenmesi.  16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (/)(Yayın No:1845119)

Kargın, T., Acarlar, F., & Altuntaş, Ş. (2007). Examining the theses conducted through 1995 to 2007 at Ankara, Gazi, and Anadolu University, department of special education. Oral presentation at 17th National Special Education Congress, 13-15 November 2007, Çeşmeİzmir, Turkey.

Ergul, C., Bryan, T., Burstein, K., & Christie, J. (2006, Nisan). Data-driven early literacy instruction for young English language learners with special needs. American Educational Research Association Annual Meeting, San Francisco, CA, ABD.

Baydık, B., & Ege, P. (2005, 2-4 June). Comparison of word reading skills of students with and without reading difficulties (Okuma güçlüğü olan ve olmayan çocukların sözcük okuma becerilerinin karşılaştırılması). 3rd Congress of Speech and Language Disorders (III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi). Ankara, Türkiye.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., Bakkaloğlu, H.C., Kaygusuz, Y., Ünsal, P., & Sarıca, D. (2005, January). Small Steps Early Intervention Project. Presentation at the Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul, Turkey.

Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş., & Bakkaloğlu, H. (2004, November). Prediction of acquisitions of children with developmental delays from early intervention programs. Presentation at the 2nd International Congress of Quality Early Age Education and Elementary Instruction in Globalization Process, İstanbul, Turkey.

Ergul, C., & Chao, P. C. (2004, Kasım). Home-based intervention for early language and behavior problems. 28th Annual Teacher Educators for Children with Behavior Disorders Conference, Tempe, AZ, ABD.

Ergul, C., & Bryan, T. (2004, Nisan). Language development and narrative skills of young children with special health care needs.American Educational Research Association Annual Meeting, San Diego, CA, ABD.

Akkök, F., Aydın, A., Bakkaloğlu, H., Özeke, E., Sucuoğlu, B., & Yalçın, B. (2003, Ekim). BOEHM Temel Kavramlar Testi Türkçe Formunun psikometrik özellikleri-Pilot çalışma. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı’nda sunulan sözlü bildiri, Kuşadası-İzmir, Türkiye.

Ergul, C. (2003, Kasım). Early assessment of behavioral problems in young children with special health care needs. 27th Annual Teacher Educators for Children with Behavior Disorders National Conference, Tempe, AZ, ABD.

Ergul, C. (2003, Ekim). Symposium: Secondary analysis of large data sets: Perks and pitfalls for educational researchers. Arizona Educational Research Organization Annual Conference, Tempe, AZ, ABD.

Akkök, F., Aydın, A., Bakkaloğlu, H., Özeke, E., Sucuoğlu, B., & Yalçın, B. (2003, April). The psychometric characteristics of the Turkish Form of the BOEHM Test. International perspectives on school-wide approaches for meeting students, special educational needs. Presentation at the Council of Exceptional Children Annual Convention, Seattle, WA, U.S.A.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., & Bakkaloğlu, H. (2001, June). Evaluation of early intervention programs on mother-baby interactions. Presentation at the International Conference on Special Education (ICOSE), Antalya, Turkey.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (2001, June). Examining satisfaction of mothers of children with developmental delays from an early intervention program. Presentation at the International Conference on Special Education (ICOSE), Antalya, Turkey.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., & Ceber, H. (2000, August). Small Steps Early Intervention Programme for children with developmental delays: The effects of the level of disability and programme intensity on outcomes. Oral presentation at the 11th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID), Seattle, Washington, USA.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., & Ceber, H. (2000, August). Small Steps Early Intervention Programme for children with developmental delays: The effects of the level of disability and programme intensity on outcomes. Presentation at the 11th World Congress of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID), Seattle, Washington, USA. http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119047821/PDFSTART

Akçamete, G., & Baydık, B. (1999, 22-23 November). Transition plans: Changing roles, expectations (Geçiş planları: Değişen roller, beklentiler). 9th Special Education Congress (9. Özel Eğitim Kongresi). Eskişehir, Türkiye.

Bakkaloğlu (Ceber), H., & Sucuoğlu, B. (1998, November). Reciprocal investigation of mothers’ interactions with babies with mental retardation and with babies with typical development. Presentation at the 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey.

Sucuoğlu, B., Ceber, H., Özenmiş, P., & Kaygusuz, Y. (1998). Examining the effects of Early Steps Early Intervention Program on babies/children with mild and severe developmental delays. Presentation at the 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne, Turkey.

Akçamete, G., & Ceber, H. (1996, November). Comparatively examining sociometric status of students with and without hearing disabilities in mainstreamed classrooms. Presentation at the 6. Özel Eğitim Günleri, Ankara, Turkey.

Papers Presented at National Congresses

Demir, Ş., Ökçün Akçamuş, M. Ç., Bahap Kudret, Z., & Bakkaloğlu, H. (2018, Ekim). OSB olan çocuklar için öğretmenler tarafından doldurulan Tekrarlayıcı Davranışlar Ölçeği-R-Türkçe Versiyonunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, N. B., & Özbek, A. B. (2017, Kasım). Okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarına katılan özel gereksinimli çocukların sosyal kabul, sosyal beceri ve problem davranışlarının boylamsal incelenmesi. 27. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Samsun.

Bakkaloğlu, H. (2017, Mart). Gelişimsel geriliği olan öğrencilerle “sınıf içi geçişler”. 3. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu’nda (GEYESE) sunulan sözlü bildiri, Konya.

Bakkaloğlu, H., & Ergin, E. (2017, Nisan). Kaynaştırma sınıflarında sınıfiçi geçişleri kolaylaştırma stratejilerinin kullanımı. 7. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Sakarya.

Kargin, T., & Güldenoglu, B. (2017). Erken okuryazarlığı destekleme çalışmaları. 3. Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GEYESE), Konya.

Kargin, T., & Güldenoglu, B. (2017). Özel eğitimde okuma araştırmaları: Neredeyiz, ne yapmalıyız?. 27. Özel Egitim Kongresi, Samsun.

Kargin, T., Ergül, C., & Güldenoglu, B. (2016, Ekim). Erken okuryazarlık ve erken okuryazarlık araştırmaları. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.

Kargin, T., Ergül, C., & Güldenoglu, B. (2016, Nisan). Erken okuryazarlık becerileri ve değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Eskişehir.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Alak, G., Demir, Ş., & Acungil, A. T. (2016, Nisan). OSB olan çocuklarda erken dönem sözel olmayan sosyal iletişim becerilerinin sohbet becerileri ile ilişkisi. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresinde sunulan poster bildiri, Eskişehir.

Bakkaloğlu, H.,Yılmaz, B., Altun Könez, N., Taşlibeyaz, H. F., & Acungil, A. T. (2016, Ekim).  Türkiye de okul öncesi kaynaştırma konusunda yapılan araştırmalar bize neler söylüyor?.  26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.

Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2016, Ekim). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları anlama becerileri. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.

Özgür Yılmaz, Ç., & Ergül, C. (2016, Ekim). 5-10 yaş grubu çocuklara yönelik Çalışma Belleği Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.

Demirkaya, P. N., & Bakkaloğlu, H. (2016, Ekim). Yapılma olasılığı yüksek isteklerde bulunma stratejisinin okul öncesi dönemde kullanım alanlarının ve etkililiğinin incelenmesi. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

Alış, S., & Bakkaloğlu, H. (2016, Ekim). Özel gereksinimli ve risk altında olan çocukların hastaneden eve geçişleri. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Demir, Ş., Karademir, A., Yılmaz, B., & Alış, S. (2016, Ekim). Okul Öncesi Kaynaştırmanın Çocukların Gelişimine Etkisi Projesi’nden (OKGEP) ne öğrendik? 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Eskişehir.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2016, Mayıs). Sınıf içi geçişler: Öğretmenlerin zor anları. 6. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, Ankara.

Kargin, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., & Güldenoglu, B. (2015). Anasınıfı Çocuklarına Yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul.

Güldenoglu, B., Kargin, T., & Ergül, C. (2015). Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma ve okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: Boylamsal bir çalışma. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul.

Ergül, C., & Akoğlu, G. (2015, Mayıs). Sınıf ve aile temelli etkileşimli kitap okuma uygulamalarının erken okuryazarlık ve okuma becerilerine etkileri. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara.

Ergül, C. (2015). Etkileşimli kitap okuma. 1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Ergin, E., & Bakkaloğlu, H. (2015, Aralık). Okul öncesi sınıflarda özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların sınıf içi geçişlerinin kolaylaştırılması. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, İstanbul.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Acarlar, F., Keçeli-Kayısılı, B., & Alak, G., (2015, Aralık). Farklı dil becerilerine sahip OSB olan çocuklarda jest kullanımının dil ile ilişkisinin incelenmesi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, İstanbul.

Demir, Ş., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Taş, B., & Aksu, H. N. (2015, Aralık). OSB olan çocuklarda stereotipik davranışların ve sosyal iletişim becerilerinin öğretmen-öğrenci ilişkisi, akademik başarı ve sosyal beceriler ile ilişkisi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş poster sunum, İstanbul.

Bakkaloğlu, H., Sucuoğlu, B., & Ertürk, Z. (2015, Aralık). Okul öncesinde özel gereksinimli olan ve olmayan çocukların okula uyumlarının incelenmesi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, İstanbul.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., & Ertürk, Z. (2015, Aralık). Okul öncesi kaynaştırma sınıflarında ebeveyn-öğretmen ilişkisinin incelenmesi.25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, İstanbul.

Bakkaloğlu, H., Altındağ Kumaş, Ö., Demirkaya, P. N., Yazıcıoğlu, T., Bildiren, A., & Barantota, V. (2014, Eylül). Okul öncesinde kaynaştırma sınıflarının niteliğini öğretmenler ve bağımsız gözlemciler nasıl değerlendiriyorlar? 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri, Edirne.

Acungil, A. T., & Cavkaytar, A. (2014). Hafif düzeyde zihin yetersizliği olan öğencilere görsel işitsel teknolojilerle sunulan tablet bilgisayar kullanımı öğretim programının etkililiği. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne.

Baydık, B. (2014). Okuma güçlükleri ve okuma yazma eğitimi. Engel Sorunu ve Eğitimi Paneli, Zonguldak.

Baydık, B. (2014). Özel gereksinimli bireylerin eğitimleri. Engellilik ve Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılması Konferansı, İzmir.

Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2014). Öğrenme güçlüğü olan çocukların sözel olmayan ipuçlarını algılama becerileri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., İşcen, F., Demir, Ş., & Akalın, S. (2013, Ekim). Okul öncesi öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin bilgi düzeyleri. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Bolu.

Cavkaytar, A., Acungil, A. T.,Tomris, G., & Uluyol, M. (2013).  Zihin yetersizliği olan yetişkinlere kafe garsonluğunun görsel işitsel teknoloji desteğiyle öğretiminin etkililiği.  23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu.

Ergül, C., Akoğlu, G., & Kesiktaş, D. (2013, Ekim).  Erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkileşimli kitap okuma (EKO) uygulamaları. Çalıştay, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Bolu.

Turan, F., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2013, Mayıs). Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit gelişimi ve taklidin alıcı, ifade edici dil ve sembolik oyun gelişimi ile ilişkilerinin incelenmesi. 7. Dil ve konuşma Bozuklukları Kongresinde Poster Bildiri, Kocaeli.

Akoğlu, G., Ergül, C., Tufan, M., Kesiktaş, D., Karaman, G., & Bahap-Kudret, Z. (2013, Mayıs). Etkileşimli kitap okuma programının alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi. 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli.

Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M.,, Kesiktaş, D., Karaman, G., & Bahap Kudret, Z. (2013, Nisan). Etkileşimli kitap okuma. Eğitim Reformu Girişimi, 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, İstanbul.

Bakkaloğlu, H., & Akalın, S. (2012, Şubat). Ebeveynlerin gözüyle özel gereksinimli çocukların erken müdahaleden okul öncesi programlara geçiş süreci. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Antalya.

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Kesiktaş, A. D., & Keçeli Kaysılı, B. (2012, Şubat). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Kursu’na katlan kız meslek lisesi mezunlarının kurs sürecine ilişkin görüş ve önerileri. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Antalya.

Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M., Karaman, G., Kudret, Z. B., & Kesiktaş, D. (2012, Ekim). Bir erken müdahale programı olarak etkileşimli kitap okuma programının etkililiğinin incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon.

Ergül, C., Alak, G., Bayraklı, H., Seçkin, Ş., & Altındağ, Ö.  (2012, Ekim). Özgül öğrenme güçlüğü olan ilköğretim öğrencilerinin görsel ve işitsel algı ile okuma, yazma ve matematik performanslarının incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon.

Ergül, C., Demir, Ş., & Kudret, Z. B. (2012, Şubat). Sınıf öğretmenlerinin özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri ve tanı almış öğrencilere yönelik uygulamaları. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya.

Ergül, C., Akoğlu, G., Kesiktaş, D.,   Kudret, Z. B., Karaman, G., & Tufan, M. (2012, Şubat). Alt, orta ve üst SED okullardaki anasınıflarında kitap okuma etkinlikleri: Betimsel bir çalışma. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya.

Bahap-Kudret, Z., & Diken, İ. H. (2012). Kaynaştırma ortamlarında özel gereksinimli öğrencilere fen bilgisi öğretimi: Alanyazına bir bakış. Uluslararası katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulmuş poster bildiri, Antalya.

Tuncer, F., & Baydık, B. (2012). Zihinsel yetersizliği olan ve normal gelişim gösteren çocukların erken okuryazarlık becerileri ve annelerinin erken okuryazarlık uygulamaları. 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara.

Demir, Ş., & Aydın, E. (2012). Otizmli çocukların kaynaştırılmasına yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.

Demir, Ş., & Diken, İ. H. (2012). Otizm spektrum bozukluğu ve kendini yönetme stratejileri: Alanyazına bir bakış. Uluslararası Katılımlı 1. Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi’nde sunulan poster bildiri, Antalya.

Akalın, S., Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Sabuncuoğlu, M., & Kaya, A. (2011, Ekim). Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi’nin çalışmaları çerçevesinde engelli öğrencilerin gereksinimleri ve memnuniyetlerinin belirlenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gazimagosa, KKTC.

Sucuoğlu, B., Kılıç, B., Demirkaya, P. N., & İşcen F. K. (2011, Ekim). Türkiye’de özel ve genel eğitim öğretmen ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve sosyal beceri öğretimi bilgi düzeylerinin incelenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gazimagosa, KKTC.

Ergül, C. (2011, Ekim). Okuma problemleri yaşayan 3. sınıf öğrencilerin alt SED okullardaki sıklığı ve okuma becerilerinin öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimağusa, KKTC.

Baydık, B., Ergül, C., & Bahap, Z. (2010). Sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunlarına ve okuma akıcılığını artırmaya yönelik kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep.

Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2010). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep.

Bakkaloğlu, H., Akalın, S., Keçeli Kayısılı, B., Demir, Ş., & Bahap, Z. (2010, Ekim). Özel eğitim alanında çalışan öğretmenler hizmet öncesi eğitimlerini ve yeterliliklerini nasıl değerlendiriyorlar? 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep.

Akçamete, G., Demir, Ş., & İşcen-Karasu, F. (2010). Farklı ülkelerde özel eğitim öğretmeni yetiştirme politikaları. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep.

Sucuoğlu, B., & Demir, Ş. (2010). Türkiye’de otizmli çocuk ve gençler için kullanılan müdahale yöntemlerinin etki büyüklüklerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Gaziantep.

Ergül, C. (2009, Ekim). Öğrenme güçlüğü ile tanımlanma riskini azaltmaya yönelik bir erken eğitim programı. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris.

Kargın, T., Güldenoglu, B., & Şahin, F. (2009). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma sürecinde yapılacak uyarlamalara ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 19. Ulusal Özel Egitim Kongresi, Marmaris.

Diken, İ. H., Bozkurt, F., & Güldenoglu, B. (2009). Özel eğitimde Türkiye kaynaklı makale bibliyografyası. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris.

Demir, Ş., & Sucuoğlu, B. (2009). Otizmli çocukların sosyal becerilerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan poster bildiri, Marmaris.

Ökcün, M. Ç., & Akçin, N. (2009, Ekim).  Otistik bir çocuğun annesinin kurallı oyunlara yönelik rehberliğinin betimlenmesi. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Marmaris.

Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş., & Bahap, Z. (2008). Engelli çocuğu olan ve olmayan ailelerin engelli bireylerin gelişim özelliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. 6. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi-Türkiye’de Çocuk Yetiştirme sunulan sözlü bildiri, Ankara.

Bakkaloğlu, H. (2007, Kasım). Okul Öncesi Geçiş Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları.17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Çeşme, İzmir.

Kargın, T., Acarlar, F., & Altuntaş, Ş. (2007). Ankara, Gazi ve Anadolu Üniversitesi özel eğitim bölümlerinde 1995-2007 yılları arasında yürütülen tezlerin incelenmesi. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, 13-15 Kasım 2007, Çeşme-İzmir, Türkiye.

Akçamete, G., Özokçu, O., & Güldenoglu, B. (2007). Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Alanı öğretmen adaylarının kendi lisans programının içerik öğesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. 16. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Tokat.

Baydık, B., & Ege, P. (2005). Okuma güçlüğü olan ve olmayan çocukların sözcük okuma becerilerinin karşılaştırılması. III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Ankara.

Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş., & Bakkaloğlu, H. (2003). Erken eğitim programlarının etkililiğini yordayan faktörlerin belirlenmesi. 13. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Eskişehir.

Akçamete, G., & Baydık, B. (1999). Geçiş planları: Değişen roller, beklentiler. 9. Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.

Sucuoğlu, B., Ceber, H., Özenmiş, P., & Kaygusuz, Y. (1998). Gelişimsel geriliği olan bebeklerle/çocuklarla yürütülen Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın etkililiğinin incelenmesi. 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Edirne.

Bakkaloğlu (Ceber), H., & Sucuoğlu, B. (1998, Kasım). Normal ve zihinsel engelli bebeklerde anne-bebek etkileşiminin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 8. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulan sözlü bildiri, Edirne.

Akçamete, G., & Ceber, H. (1996, Kasım). Kaynaştırılmış sınıflardaki işitme engelli ve işiten öğrencilerin sosyometrik statülerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 6. Özel Eğitim Günleri’nde sunulan sözlü bildiri, Ankara.