2018-2021, “Okuma Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Becerilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Okuma Becerisi Değerlendirme Bataryası Geliştirme Çalışması” TUBITAK.

Researcher: İ. Birkan GÜLDENOĞLU

2018 –2020 , “Consultancy on development of early childhood and primary education assessment framework for children with disabilities” (RFP-TURA2017-29/LRPS-2017-9136873)” UNICEF.

Coordinator/Team Leader: Cevriye ERGÜL

Researcher: Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ

2018-2020, “Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Engelli Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma” TUBİTAK.

Coordinator: Cevriye ERGÜL

2017-2019, “Special Education and Guidance Services Project: Cognitive  Development CurriculumResearcher” TÜBİTAK ve MEB.

Researcher: Hatice BAKKALOĞLU

Researcher:  Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ

2017-2017, “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Projesi: I. Kademe Matematik, II.Kademe Matematik, III. Kademe Matematik Öğretim Programlarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK.

Researcher:  Birkan GÜLDENOĞLU

Researcher: Reşat ALATLI

2016–2019, “Predicting Reading Achievement in First and Second Grade from Kindergarten Language, Early Literacy, and Cognitive Skills: A 3-Year Longitudinal Study” funded by TÜBİTAK.

Principal Investigator: Cevriye ERGÜL

Researcher: Şeyda DEMİR, Zeynep BAHAP KUDRET, Meral Çilem ÖKÇÜN AKÇAMUŞ

Scholar: Burcu KILIÇ TÜLÜ, Rumeysa ÇAKIR, Fethi Emre OKŞAK

2016-2018, “A Study for Developing the Test of Mathematical Thinking Skills of Kindergarten Children” Supported by Ankara University Scientific Research Projects

Researcher: Abuzer DALGA

2016– 2018, “Preparation, Application and Evaluation of the Science Experiments Guidance Book Toward Middle School Students with Learning Disabilities” funded by TÜBİTAK.

Researcher: Cevriye ERGÜL

2016 – 2017, “First Step to Education: Preschool Inclusion Project”. TOHUM / SABANCI.

Researcher: Şeyda DEMİR

2015-2018, “Erken Öğrenme İçin Gömülü Öğretim: Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Araçlar Erken Eğitim Programının Uyarlanması ve Etkililiğinin İki Farklı Mesleki Gelişim Modeli Kullanılarak İncelenmesi”, SOBAG, ARDEB. 115K427.

Researcher Asisstant: Ahmet Turan ACUNGİL

2015-2018, “A Longitudinal Analysis of the Development of Children with and without Disabilities in Inclusive Preschool Classrooms” TÜBİTAK.

Researcher: Hatice BAKKALOĞLU

Researcher: Şeyda DEMİR

2015-2015, “The Role of Morphological Awareness in Explaining Differences in the Reading Skills of Deaf and Hearing Readers” TÜBİTAK.

Researcher: İ. Birkan GÜLDENOĞLU

2014-2015, “Examining the effectiveness of teaching prosocial behaviors to kindergarten children”

Researcher: Reşat ALATLI

2012 – 2014, “Effects of Incredible Years Teacher Education Program on Preschool Teachers and Children with Special Needs”. Ankara University Scientific Research Projects

Researcher: Hatice BAKKALOĞLU

Researcher: Şeyda DEMİR

2011-2014, “Development of the Test of Early Literacy (TEL)”, TÜBİTAK.

Researcher: İ. Birkan GÜLDENOĞLU

Scholar: Burcu KILIÇ TÜLÜ

2011-2014, “Preschool Mainstreaming: Evaluation of the Effects of a Teacher Training Program on the Outcomes of Teachers” TÜBİTAK.

Researcher: Hatice BAKKALOĞLU

Scholar: Şeyda DEMİR

2011–2013, “The Effectiveness of the Dialogic Book Reading Program to Improve Early Literacy Skills of Kindergarten Children” TÜBİTAK.

Principal Investigator: Cevriye ERGÜL

Scholar: Zeynep BAHAP KUDRET

2011–2013, “Development of the Test of Early Literacy (TEL)” TÜBİTAK.

Researcher: Cevriye ERGÜL

2010-2011, “Ankara University without Barriers Project (ANKÜ-EN)” Ankara University Scientific Research Projects.

Researcher: Hatice BAKKALOĞLU

2010-2011, “Making Early Childhood Special Education Services Widespread” Sabancı Foundation Social Development Grant Program.

Researcher-Project Staff: Hatice BAKKALOĞLU

2009-2012, “A systematic  developmental  skill oriented  investigation of poor and proficent deaf readers from different countries”, Visual Language and Visual Learning Center (VL2).

Researcher: İ. Birkan GÜLDENOĞLU

2007-2009, “The Mohave Desert Early Literacy Coalition”  Department of Education in US to Arizona State University and Southwest Institute for Families and Children with Special Needs.

Researcher: Cevriye ERGÜL

2007-2008, “The Variables Predicting the Sociometric Status of Low Socioeconomic Status Elementary Mainstreamed Students with and without Special Needs” TÜBİTAK, Scientific and Technological Research Council of Turkey.

Director: Hatice BAKKALOĞLU

Researcher: Berrin BAYDIK

2007-2007, “The Second Basic Education Project, Beneficiary Assessment” WORLD BANK.

Expert: Hatice BAKKALOĞLU

2003-2007, “Centers of Excellence in Arizona – An Early Reading First Project” Department of Education in US to Arizona State University and Southwest Institute for Families and Children with Special Needs.

Research Assistant: Cevriye ERGÜL

2002-2003, “Youth-Centered Model for Transition of Arizona YSHN: Healthy and Ready to Work” Department of Education in US to Arizona State University and Southwest Institute for Families and Children with Special Needs (Budget: $2.700.000).

Research Assistant: Cevriye ERGÜL

2001-2003, “A Family-Centered Approach to Early and Prescriptive Assessment of Children at-Risk for Learning Disabilities and Behavior Disorders”  Department of Education in US to Arizona State University and Southwest Institute for Families and Children with Special Needs (Budget: $3.400.000).

Research Assistant: Cevriye ERGÜL

1997-1999, “Determining the Effectiveness of an Early Education Program for At-Risk Babies and Babies with Disabilities” Ankara University Scientific Research Projects.

Researcher: Hatice BAKKALOĞLU

1997-1998, “Examining Mother-Child Interaction of Babies with Intellectual Disabilities” Ankara University Scientific Research Projects.

Researcher: Hatice BAKKALOĞLU