Bakkaloğlu, H., & Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (Çev. Eds.) (2019). Otizmi olan okul öncesi çocuklar için DATA modeli. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H., & Demir, Ş. (Çeviri Editörleri) (2018). Erken çocukluk özel eğitimi el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bahap Kudret, Z. (2018). Davranış problemlerinin olası nedenleri ve davranış problemi türleri. G. Akoğlu (Ed.). Davranış yönetimi içinde (Basımda). Ankara: Hedef Yayıncılık.

Akoğlu, G., & Ergül, C. (Çeviri Editörleri) (2018). Erken okuryazarlık araştırmaları el kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ökcün-Akçamuş, M. (2018). Okuryazarlık ve sözel dil: Erken okuryazarlık edinimi için çıkarımlar. G. Akoğlu & C. Ergül (Çeviri Editörleri), Erken okuryazarlık araştırmaları el kitabı içinde (ss. 43-53). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ökcün-Akçamuş, M. (2018). Erken ses bilgisel gelişim ve okuryazarlığın kazanımı.  G. Akoğlu & C. Ergül (Çeviri Editörleri), Erken okuryazarlık araştırmaları el kitabı içinde (ss. 111-125). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H., & Sucuoğlu, B. (Çeviri Editörleri). (2017). Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2017). Okul öncesi bütünleştirmede destek uygulamalarına giriş. H. Bakkaloğlu & B. Sucuoğlu (Çeviri Editörleri), Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme içinde (ss. 1-19). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Demir, Ş. (2017). Öncüllere dayalı uygulamalar. D. Erbaş ve Ş. Yücesoy-Özkan (Eds). Uygulamalı davranış analizi içinde (ss. 367-400). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2017). Bütünleştirme destek modelleri. H. Bakkaloğlu, & B. Sucuoğlu (Çeviri Editörleri), Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme içinde (ss. 21-44). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bahap Kudret, Z. (2017). Başlarken: Bütünleştirici okul öncesi programların oluşturulmasında yönetsel ve liderlik stratejileri H. Bakkaloğlu & B. Sucuoğlu (Çeviri Editörleri), Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme içinde (ss. 45-78). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2017). Dizin. H. Bakkaloğlu & B. Sucuoğlu, B. (Çeviri Editörleri), Okul öncesinde bütünleştirmeyi hayata geçirme içinde (ss. 249-256). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H. (2017). 0-3 yaş çocukların bilişsel gelişimlerinin kurumda desteklenmesi. İ. H. Diken (Ed.) Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik 0-3 yaş öğrencilere kurumda gelişimsel destek (eğitimciler/uzmanlar için) içinde (ss. 58-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları (Yayın no: 3482).

Diken, İ. H., & Bakkaloğlu, H. (Eds.) (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Ankara: Pegem Akademi.

Ökcün Akçamuş, M. Ç. (2016). Zihin yetersizliği: Eğitim ve öğretim süreci.  İ. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 95-127). Ankara: Pegem Akademi.

Demir, Ş. (2016). Zihin yetersizliği: İyi uygulamalar. İ. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 131-161). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Bahap Kudret, Z. (2016). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu (OSB): Ülkemizde yasal düzenlemeler ve haklar. H. Diken & H. Bakkaloğlu (Eds.), Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 339-374). Ankara:Pegem Akademi.

Güldenoglu, B. (2016). Bireyselleştirilmiş eğitim programının (BEP) hazırlanması. Ç. Dinçer (Ed.),  Tanı ve değerlendirme yöntemleri içinde (ss. ).  Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basım Evi (Yayın no: 3184929).

Baydık, B. (2016). Sosyal beceri öğretim programı öğretim yöntemleri. S.  Y. Doğru & Z. Doğan (Çeviri Editörleri), Erken çocukluk döneminde sosyal beceri öğretim programı içinde (ss. 29-46). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ergül, C., Özgür-Yılmaz, Ç., & Demir, E. (2016). Çalışma Belleği Ölçeği. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Ergül, C., & Demir, E. (2016). Hızlı İsimlendirme Testi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

Kargın, T., Ergül, C., & Güldenoğlu, B. (2016). Erken okuryazarlık testi (EROT). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Ergül, C. (Ed.). (2016). Etkileşimli Kitap Okuma Programı (EKOP): Kuramsal temelleri, uygulama adımları, uygulama örnekleri. Ankara: Eğiten Kitap.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (2015). Okul öncesi kaynaştırma: Öğretmen eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Bakkaloğlu, H. (Çeviri Editörü). (2014). Özel gereksinimli okul öncesi çocukların öğretiminde temel yapı taşları. Ankara: Pegem Akademi.

Demir, Ş. (2014). Öğretim stratejileri. H. Bakkaloğlu (Çeviri Editörü), Özel gereksinimli okul öncesi çocukların öğretiminde temel yapı taşları içinde (ss. 51-162). Ankara: Pegem Akademi.

Demir, Ş. (2014). Özel eğitim: Öğretime giriş. Ş. Yücesoy-Özkan (Çeviri Editörü), Özel gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri içinde (ss. 2-12). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ökcün-Akçamuş, M. Ç. (2014). Konuşma dili. Ş. Yücesoy-Özkan (Çeviri Editörü), Özel gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri içinde (ss. 67-116). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2014). Yazılı dil. Ş. Yücesoy-Özkan (Çeviri Editörü), Özel gereksinimli öğrenciler için öğretim stratejileri içinde (ss. 166-194). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Sucuoğlu, B., & Bakkaloğlu, H. (Eds.) (2013). Okul öncesinde kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.

Demir, Ş. (2012). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara sosyal becerilerin öğretimi. E. Tekin-İftar (Ed.), Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri içinde (ss. 367-420). Ankara: Vize Yayıncılık.

Baydık, B. (2012). Okuma güçlükleri. S. Y. Doğru (Ed.), Öğrenme güçlükleri içinde (ss. 117-130). Ankara: Eğiten Kitap.

Baydık, B. (2012). Okuma güçlükleri olan çocukların yaşadıkları temel sorunlar. S.  Y. Doğru (Ed.), Öğrenme güçlükleri içinde (ss. 131-166). Ankara: Eğiten Kitap.

Demir, Ş. (2011). İnsan gelişimi: 0-6 yaş. G. Akçamete (Çeviri Editörü), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içinde (ss. 139-187). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H. (2011). Prenatal, natal ve postnatal süreçte gelişim ve risk. G. Akçamete (Çeviri Editörü), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içinde (ss. 189-236). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H. (2011). Nörolojik işlevleri etkileyen durumlar. G. Akçamete (Çeviri Editörü), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içinde (ss. 237-288). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ergül, C. (2011). Küçük çocuklar için zorunlu hizmetler. G. Akçamete (Çeviri Editörü), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içinde (ss. 455-488). Ankara: NobelAkademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Nereye varmak üzereyiz: Problem ve problemin büyüklüğü. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 22-49). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Okul. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 133-155). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Kaygı ve ilişkili bozukluklar. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 271-293). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Olgu 6. Aile etmenleri ile ilgili olgular. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 425-429). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Demir, Ş. (2011). Olgu 7. Okul etmenleri ile ilgili olgular. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 430-435). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Olgu 8. Kültürel etmenler ile ilgili olgular. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 436-440). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Olgu 9. Dikkat ve aktivite bozuklukları ile ilgili olgular. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 441-446). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Olgu 14. Ağır derecede ruhsal bozuklar ile ilgili olgular. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 485-490). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Demir, Ş. (2011). Olgu15. Değerleme ile ilgili olgular. S. Kaner (Çeviri Editörü), Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocukların ve gençlerin özellikleri (olgular ilaveli) içinde (ss. 491-495). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Baydık, B. (2011). Sonder-/Förderschulproblematik und migration. Z. Korkmaz, E. Kunter & O. Dağhan (Eds.), Sonderschule/förderschule sorunu ve göçmen toplumu içinde (ss. 79-83). Duisburg-Essen: Die Gaste Yayınları.

Bakkaloğlu, H. (2010). Erken çocukluk döneminde gelişimi etkileyen faktörler. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi içinde (ss. 209-246). Ankara: Pegem Akademi.

Baydık, B. (2017). Geçici koruma altında özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri kılavuz kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı.

Ergül, C. (2010). Sık rastlanan yetersizlikler. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi içinde (ss. 247-277). Ankara: Pegem Akademi.

Sucuoğlu, B., Diken, İ. H., Demir, Ş., Ünlü, E., & Şen, A. (2010). Özel eğitim terimler sözlüğü. Ankara: Maya Akademi

Bakkaoğlu, H. (2009). Geçiş. B. Sucuoğlu (Ed.). Zihin engelliler ve eğitimleri içinde (ss. 292- 352). Ankara: Kök Yayıncılık.

Bakkaloğlu, H. (2009). Özel gereksinimi olan bireyler için geçiş hizmetleri. G. Akçamete (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (ss. 203-241). Ankara: Kök Yayıncılık.

Diken, İ. H., Bozkurt, F., & Güldenoglu, B. (2009). Türkiye kaynaklı özel eğitimde makale bibliyografyası (1990-2009).  Ankara: Maya Akademi.

Bryan, T., Ergul, C., & Burstein, K. (2008). Curriculum based measurement of preschoolers’ early literacy skills. In L. Justice & C. Vukelich (Eds.), Achieving excellence in preschool literacy instruction (pp. 317-338). NY: The Guilford Press.

Bakkaloğlu, H. (2007). Kitap incelemesi (Sucuoğlu, B., 2006. Yeni ilköğretim programları ve öğretmen yeterlikleri ışığında etkili kaynaştırma uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları). İlköğretim Online, 6(2), 10-11.

Bıyıklı, L., Baydık, B., & Ünsal, P. (Ed.) (2002). 12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Yöntemler, yaklaşımlar, stratejiler. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları (Yayın No: 193).

Sucuoğlu, B., Bakkaloğlu, H., Özenel, Z., Çabuk, H., Yargıcı, Y., & Akansu, Y. (2002). Daha kolay okuyalım! Ankara: Kök Yayıncılık.

Sucuoğlu, B., Küçüker, S., Kobal, G., Özenmiş, P., Kaygusuz, Y., & Bakkaloğlu (Ceber), H. (2001). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı. İstanbul: Cümle Yayınları.

Sucuoğlu, B., Ceber-Bakkaloğlu, H., Özenmiş, P., & Kaygusuz, Y. (2001). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı’nın gelişim geriliği olan çocukların gelişimleri üzerindeki etkisinin incelenmesi. B. Sucuoğlu, S. Küçüker, G. Kobal, P. Özenmiş, Y. Kaygusuz, & H. Ceber-Bakkaloğlu (Eds.), Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı içinde (ss. 19-52). İstanbul: Cümle Yayınları.

Ortak yazarlı. (1995). Zihinsel engelli bir çocuğum var (Anne babalara yönelik el kitapları). Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları (Yayın No: 90).

Ortak yazarlı (1995). İşitme engelli bir çocuğum var (Anne babalara yönelik el kitapları). Ankara: T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları (Yayın No: 91).

Ortak yazarlı. (1995). Bedensel engelli bir çocuğum var (Anne babalara yönelik el kitapları). Ankara: T. C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları (Yayın No: 92).