GÜZ DÖNEMİBİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ 
DERSİN KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANI
GRP201B

İSTATİSTİK I

Doç.Dr. Ömay ÇOKLUK

GSB201B*
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Deniz Gülleroğlu
AZE205B
DİL GELİŞİMİ VE İLETİŞİM
Prof.Dr. İ. Funda ACARLAR
MZE201B
EĞİTSEL VE DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Prof.Dr. Tevhide KARGIN
AZE203B
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
Prof.Dr. N. Bülbin SUCUOĞLU
AZE101B**ÖZEL EĞİTİM Arş.Gör. Dr. İ.Birkan GÜLDENOĞLU (Prof. Dr. Tevhide Kargın Sorumluluğunda)
*Program uymadığı takdirde GDK401 kodlu Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi alınabilir.
**Program uymadığı takdirde MDK405, MRP209, MBT305, MSÖ405, MSB403 kodlu Özel Eğitim Dersleri alınabilir.
DERSLER
DERSİN KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANI
ÖZE5009
KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA SINIF VE DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Prof.Dr. Bülbin SUCUOĞLU
ÖZE5013

İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ
Prof.Dr. Tevhide KARGIN

ÖZE5051

OKUMA AKICILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ VE OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ
Doç.Dr. Berrin BAYDIK
ÖZE5029
ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ
Yrd.Doç.Dr. Hatice BAKKALOĞLU
ÖZE5041
İSTATİSTİK
Yrd.Doç.Dr. Zülfikar DENİZ
ÖZE5019
ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ VE DİLİN DEĞERLENDİRİLMESİ (UYGULAMA DERSİ)
Prof.Dr. İ. Funda ACARLAR
ÖZE5031
ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI (UYGULAMA DERSİ)Yrd.Doç.Dr. Hatice BAKKALOĞLU
ÖZE5053
ÖZEL EĞİTİMDE ÇEVRESEL DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME
(UYGULAMA DERSİ)
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
ÖZE5055
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ALAN UYGULAMALARI
(UYGULAMA DERSİ)
Yrd.Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
ÖZE5057
OKURYAZARLIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
(UYGULAMA DERSİ)
Doç.Dr. Berrin BAYDIK
ÖZE5059ÖZEL EĞİTİM VE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME
(UYGULAMA DERSİ)
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI
(UYGULAMA DERSİ)
Prof. Dr. Pınar EGE
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
DERSİN KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANI
ÖZE 9001UÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

Prof.Dr. Gönül AKÇAMETE

ÖZE 9009U
ZİHİNSEL ENGELLİLER VE KAYNAŞTIRMA
Prof.Dr. Bülbin SUCUOĞLU
ÖZE 9013U

ÖZEL EĞİTİMDE TEMEL KONULAR
Prof.Dr. Tevhide KARGIN
ÖZE 9051UENGEL GRUPLARINDA DİL GELİŞİMİ
Prof.Dr. İ. Funda ACARLAR
ÖZE 9021U
OKUR YAZARLIK ARAŞTIRMALARI
Doç.Dr. Berrin BAYDIK
ÖZE 9025UÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ARAŞTIRMALARI
Y.Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
OTİZMLİLERDE İLETİŞİM BECERİLERİ
Prof. Dr. Pınar EGE
ÖZE 9029UOKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA ARAŞTIRMALARI Yrd.Doç.Dr. Hatice BAKKALOĞLU
  
BAHAR DÖNEMİBİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ 
DERSİN KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANI
AZE102B

ZİHİN ENGELLİLER VE EĞİTİMLERİ

Yrd.Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
MZE202B
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI
Prof.Dr. Tevhide KARGIN
AZE212B
KAYNAŞTIRMA VE DESTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
Öğrt.Gör. Bahar KEÇELİ KAYSILI
MOÖ306B
ÖZEL EĞİTİM
Yrd.Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
GZE302BBİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYrd. Doç. Dr. Deniz GÜLLEROĞLU
DERSLER
DERSİN KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANI
ÖZK5018
OTİZMDE DİL SORUNLARIProf.Dr. İ. Funda ACARLAR
ÖZK5010
KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ
Prof.Dr. Bülbin SUCUOĞLU
ÖZK5022
OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ
Doç.Dr. Berrin BAYDIK
EYP5026
AKADEMİK YAZMA TEKNİKLERİ Doç.Dr. Şakir ÇINKIR
ÖZK5026

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Yrd.Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
ÖZK5052
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ALAN UYGULAMALARI
(UYGULAMA DERSİ)
Yrd.Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
ÖZK5054
ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
(UYGULAMA DERSİ)
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
ÖZK5012
ÖZEL EĞİTİMDE ÇEVRESEL DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME
(UYGULAMA DERSİ)
Prof.Dr. Bülbin SUCUOĞLU
ÖZK5024
OKUR YAZARLIK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
(UYGULAMA DERSİ)
Doç.Dr. Berrin BAYDIK
ÖZK5030
ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİM UYGULAMALARI
(UYGULAMA DERSİ)
Yrd.Doç.Dr. Hatice BAKKALOĞLU
ÖZK5056ERKEN ÇOCUKLUK ÖZEL EĞİTİMİ VE DİLİN DEĞERLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI
(UYGULAMA DERSİ)
Prof. Dr. Funda ACARLAR
SEMİNERLER
DERSİN KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANI
ÖZK5730S

KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ
Yrd.Doç.Dr. Hatice BAKKALOĞLU

ÖZK5752S
ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA CİNSEL EĞİTİM
Prof.Dr. Gönül AKÇAMETE
ÖZK5754S
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE TANILAMA VE ÖĞRETİM
Yrd..Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
ÖZK5756S
EĞİTSEL DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
ÖZK5758S
OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA VE SINIF YÖNETİMİ
Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU
ÖZK5760S
GELİŞİMSEL DİL BOZUKLUKLARINDA DİL BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ
Prof. Dr. Funda ACARLAR
ÖZK5762SOKURYAZARLIK GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİNDE YENİ UYGULAMALAR
Doç.Dr. Berrin BAYDIK
UZMANLIK ALAN DERSLERİ
DERSİN KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANI
ÖZK9002U

ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
Prof.Dr. Gönül AKÇAMETE
ÖZK9010U
ZİHİNSEL ENGELLİLER VE KAYNAŞTIRMA
Prof.Dr. Bülbin SUCUOĞLU
ÖZK9052U
ENGEL GRUPLARINA GÖRE DİL MÜDAHALE UYGULAMALARI
Prof.Dr. İ. Funda ACARLAR
ÖZK9022U
OKUR YAZARLIK ARAŞTIRMALARI
Doç.Dr. Berrin BAYDIK
ÖZK9026U
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ARAŞTIRMALARI
Y.Doç.Dr. Cevriye ERGÜL
ÖZK9030U
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA ARAŞTIRMALARI
Yrd.Doç.Dr. Hatice BAKKALOĞLU
ÖZK9054UÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Prof. Dr. Tevhide KARGIN